logo JIV 04.jpg

IV EDICIÓ 10-11-12 SET 2021

 

Les JORNADES D'IL·LUSTRACIÓ consisteixen en la programació d'un cap de setmana d'activitats entorn de la il·lustració en el camp expandit, amb caràcter anual en el Mercat de Tapineria, en ple cor del Barri del Carmen (VLC).

IV EDICIÓN 10-11-12 SET 2021

 

Las JORNADAS DE ILUSTRACIÓN consisten en la programación de un fin de semana de actividades en torno a la ilustración en el campo expandido, con carácter anual en el Mercado de Tapineria, en pleno corazón del Barrio del Carmen (VLC).

cartel promo.jpg

La il·lustració en el camp expandit és el nostre i enguany la seua aplicació al món de la MODA serà la protagonista.

El cartell de la 4a edició, que tant ens agrada, ha sigut realitzat per Inma Carpena. Artista i col·laboradora de les Jornades des dels seus inicis.

La ilustración en el campo expandido es lo nuestro y este año su aplicación al mundo de la MODA será la protagonista.

El cartel de la 4ª edición, que tanto nos gusta, ha sido realizado por Inma Carpena. Artista y colaboradora de las Jornadas desde sus inicios.

 

PROGRAMACIÓ

10 - 11 - 12 SETEMBRE

 

MERCAT D'IL·LUSTRACIÓ

Mercat de Tapineria

Un mercat efervescent on es podrà veure als 60 artistes participants mostrant el seu procés creatiu “in situ”. Roba, prints, llibres i molt més.

WORKSHOPS

Plaça

Al llarg dels 3 dies, alguns dels nostres artistes oferiran tallers dirigits al públic general.

 

JIV KIDS

Plaça

Un espai per a la creació dedicat als més xicotets on es proposarà una acció relacionada amb la il·lustració.

JIV DIRECTE

Plaça
Un espai a l'aire lliure per on passaran els nostres artistes i altres personatges d'interès, en directe en el nostre canal IGTV.


EXPO 100% JIVERS
Tapinearte - Del 1/9/21 al 31/9/21
Exposició que reuneix il·lustradors i il·lustradores que han passat per les Jornades al llarg d'aquestes 4 edicions i entrevistes a alguns il·lustradors i il·lustradores destacats per la trajectòria i especificitat del seu treball. Podrem veure il·lustracions de Paco Roca, Cristina Duran, Cento Yuste, Victoria Ripalda, Xelon o Inma Carpena, entre altres.

DIVENDRES 10

INAUGURACIÓ + ACCIÓ SOLIDÀRIA

Plaça 19H

Inaugurarem les Jornades una ACCIÓ SOLIDÀRIA, presentarem una col·lecció de jaquetes intervingudes per artistes valencians que eixiran a la venda a favor de VALÈNCIA ACULL.

Col·laboren: María Herreros, Paco Roca, Coté Escrivà i Barbiturikills.

DISSABTE 11 

DESFILADA URBANA

Plaça 19H

Enguany, com a novetat, convertirem la plaça del Mercat en una passarel·la urbana on els nostres il·lustradors i alumnes de l'Escola de Disseny de València (EASD) mostraran les seues creacions aplicades a la roba.

DIUMENGE 12 

Taller de Brodat i Il·lustració EASD VLC

Plaça 11H

Un taller gratuït a càrrec de la Escola d'Art i Superior de Disseny de València - EASD, on aprendre punts bàsics de brodat per a realitzar les teues pròpies il·lustracions amb aquesta tècnica.

Places limitades amb inscripció prèvia (pròximement...)

*La programació està subjecta a canvis. Els workshops es definiran una vegada els il·lustradors estiguen confirmats.

PROGRAMACIÓN

10 - 11 - 12 SEPTIEMBRE

 

MERCADO DE ILUSTRACIÓN

Mercado de Tapineria

Un mercado efervescente donde se podrá ver a los 60 artistas participantes mostrando su proceso creativo “in situ”. Ropa, prints, libros y mucho más.

WORKSHOPS

Plaza

A lo largo de los 3 días, algunos de nuestros artistas ofrecerán talleres dirigidos al público general.

 

JIV KIDS

Plaza

Un espacio para la creación dedicado a los más pequeños donde se propondrá una acción relacionada con la ilustración.

JIV DIRECTO

Plaza

Un espacio al aire libre por donde pasarán nuestros artistas y otros personajes de interés, en directo en nuestro canal IGTV.


EXPO 100% JIVERS
Tapinearte - Del 1/9/21 al 31/9/21

Exposición que reúne ilustradores e ilustradoras que han pasado por las Jornadas a lo largo de estas 4 ediciones y entrevistas a algunos ilustradores e ilustradoras destacados por la trayectoria y especificidad de su trabajo. Podremos ver ilustraciones de Paco Roca, Cristina Duran, Cento Yuste, Victoria Ripalda, Xelon o Inma Carpena, entre otros.

VIERNES 10

INAUGURACIÓN + ACCIÓN SOLIDARIA

Plaza 19H

Inauguraremos las Jornadas una ACCIÓN SOLIDARIA, presentaremos una colección de chaquetas intervenidas por artistas valencianos que saldrán a la venta a favor de VALÈNCIA ACULL.

Colaboran: María Herreros, Paco Roca, Coté Escrivà y Barbiturikills.

SÁBADO 11 

DESFILE URBANO

Plaza 19H

Este año, como novedad, convertiremos la plaza del Mercado en una pasarela urbana donde nuestros ilustradores y alumnos de la Escuela de Diseño de Valencia (EASD) mostrarán sus creaciones aplicadas a la ropa.

DOMINGO 12 

Taller de Bordado e Ilustración EASD VLC

Plaza 11H

Un taller gratuito a cargo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de València - EASD, donde aprender puntos básicos de bordado para realizar tus propias ilustraciones con esta técnica.

Plazas limitadas con inscripción previa (próximamente...)

*La programación está sujeta a cambios. Los workshops se definirán una vez los ilustradores estén confirmados.

 

FOTOS

Edició 01 - 2018 
Edició 02 - 2019 
Edició 03 - 2020
 

VÍDEOS

 
26937963_10155943095567310_282307693_o.j

2018 I Mai Hidalgo

cartells
carteles
Cartel_JIV_2019.jpg

2019 I Mac Diego

JIV 03 cartell.jpg

2020 I Cento Yuste

 
IMG_20200208_190949.jpg

COM PARTICIPAR
Participar en les JIV 04 INCLOU:

 • Lloc en el Mercat de Tapineria (taula + cadira)

 • Set JIV (material BBAA Tapinearte + identificador)

 • Tiquets de cervesa per a animar als vostres clients a comprar

 • Opcional: Participació en la desfilada de moda 

 • Opcional: Paper A5 per a dibuix en directe (establim preu genèric de venda de 10€ per als dibuixos de creació ràpida en l'instant)

 • Opcional: Participar en les entrevistes en el Canal IGTV de les JIV

 • Opcional: Donar una peça a València Acull (associació amb qui col·laborem enguany) que estarà a la venda en el seu espai del mercat, en cas que no es venga, es retornarà a l'autor/a

 • ​Òbviament tots guanys de les vendes són vostres, col·laborar amb l'associació proposada és opcional

PREU: 60€

INSCRIPCIONS

Només hi ha 60 PLACES, tant de bo poguérem acollir a més persones però l'espai i les condicions sanitàries no ens ho permeten, per això enguany realitzarem una preselecció. Quan us confirmem la participació us enviarem un correu amb les instruccions per a realitzar l'ingrés. Una vegada confirmada la participació, realitzarem les consultes pertinents per veure en què us interessa participar.

EN RESUM...

 

01 PREINSCRIPCIÓ

Ompli el formulari: 

https://forms.gle/4NYPov81c5tbeTgB7
FINS A 31 JULIOL

02 CONFIRMACIÓ

1r T'enviarem un mail per a confirmar la teua plaça
2n Fer ingrés FINS A 10 AGOST

 

03 PREPARAR-HO TOT!

Anirem concretant en quines accions desitges participar

CÓMO PARTICIPAR


Participar en las JIV 04 INCLUYE:

 • Puesto en el Mercado de Tapineria (mesa + silla)

 • Set JIV (material BBAA Tapinearte + identificador)

 • Tiquets de cerveza para animar a vuestros clientes a comprar

 • Opcional: Participación en el desfile de moda 

 • Opcional: Papel A5 para dibujo en directo (establecemos precio genérico de venta de 10€ para los dibujos de creación rápida en el instante)

 • Opcional: Participar en las entrevistas en el Canal IGTV de las JIV

 • Opcional: Donar una pieza a València Acull (asociación con quienes colaboramos este año) que estará a la venta en su espacio del mercado, en caso que no se venda, se devolverá al autor/a

 • Obviamente todas ganancias de las ventas son vuestras, colaborar con la asociación propuesta es opcional

PRECIO: 60€

INSCRIPCIONES

Sólo hay 60 PLAZAS, ojalá pudiésemos acoger a más personas pero el espacio y las condiciones sanitarias no nos lo permiten, por eso este año realizaremos una preselección. En cuanto os confirmemos la participación os enviaremos un correo con las instrucciones para realizar el ingreso. Una vez confirmada la participación, realizaremos las consultas pertinentes para ver en qué os interesa participar.

EN RESUMEN...

 

01 PREINSCRIPCIÓN

Rellena formulario:

https://forms.gle/4NYPov81c5tbeTgB7

HASTA 31 JULIO

02 CONFIRMACIÓN

1º Te enviaremos un mail para confirmar tu plaza
2º Hacer ingreso HASTA 10 AGOSTO

 

03 ¡PREPARARLO TODO!

Iremos concretando en qué acciones deseas participar

 
 

COL·LABOREN
COLABORAN

MarcaEASD_2019_conGlobo.jpg
Logo Bernarda.png