top of page

INSCRIPCIONS>

Participar en les JIV 07 inclou:

 • Lloc en el Mercat d'il·lustració (mitja taula llarga + cadira). Podeu portar mobiliari extra o objectes per a decorar el vostre espai.

 • Set JIV (material BBAA Tapinearte + identificador)

 • Opcional: Participació en Microcàpsules: un espai per a contar el teu projecte personal, en 10 minuts. 

 • Opcional: Paper A5 per a dibuix en directe (establim preu genèric de venda de 10€ per als dibuixos de creació ràpida en l'instant)

 • Opcional: Proposta de taller (escollirem 6 de les propostes que envieu)

 

 Qui pot participar? 

Il·lustradors o il·lustradores a títol individual. En cas de col·lectius cal demostrar la seua existència en un marge d'1 any. Editorials i llibreries interessades, consultar amb l'organització, deixem un 10% de llocs per a vosaltres.

 

 Com m'inscric? 

 1. Ompli el FORMULARI (click!)

 2. Realitza un ingrés de 60€ en el compte (FINS A L'1 DE MARÇ): Caixa Popular - ES1331590054242752518627

 3. Concepte: Participació JIV 07 + NOM ARTÍSTIC I  REAL. Recorda posar el nom de la persona que s'inscriu, si t’inscriu altra persona.

 4. Envia'ns per mail el rebut a jornadesilustracio@gmail.com


 

ATENCIÓ: A partir del 2 de març el preu serà de 70€, fins exhaurir places.

IMPORTANT: A partir del 31 de març no es faran devolucions, enteneu que ja estem contractant serveis. Gràcies

INSCRIPCIONES>

Participar en las JIV 07 incluye:

 • Lugar en el Mercado de ilustración (media mesa larga + silla). Podéis llevar mobiliario extra u objetos para decorar vuestro espacio.

 • Set JIV (material BBAA Tapinearte + identificador)

 • Opcional: Participación en Microcápsulas: un espacio para contar tu proyecto personal, en 10 minutos. 

 • Opcional: Papel A5 para dibujo en directo (establecemos precio genérico de venta de 10€ para los dibujos de creación rápida en el instante)

 • Opcional: Propuesta de taller (escogeremos 6 de las propuestas que enviáis)

 

 Quién puede participar? 

Ilustradores o ilustradoras a título individual. En caso de colectivos hay que demostrar su existencia en un margen de 1 año. Editoriales y librerías interesadas, consultar con la organización, dejamos un 10% de lugares para vosotros.

 

 ¿Cómo me inscribo? 

 1. Rellena el FORMULARIO (¡click!)

 2. Realiza un ingreso de 60€ en la cuenta (HASTA EL 1 DE MARZO):​ Caja Popular - ES1331590054242752518627

 3. ​Concepto: Participación JIV 07 + NOMBRE ARTÍSTICO Y  REAL. Recuerda poner el nombre de la persona que se inscribe, si te inscribe otra persona.

 4. ​Envíanos por mail el recibo a jornadesilustracio@gmail.com

ATENCIÓN: A partir del 2 de marzo el precio será de 70€, hasta agotar plazas.

IMPORTANTE: A partir del 31 de marzo no se harán devoluciones, entended que ya estamos contratando servicios. Gracias

bottom of page